w skrócie

autobiografia

wywiady

artykuły

przemówienia

o filmach

Still Reading Khan

mapa wspomnień

co lubi SRK ?

nagrody

inni o SRK

 

Przemówienie wygłoszone przez Shah Rukha Khana podczas uroczystości "Naród Solidarny Przeciwko Terrorowi" 29 listopada w DelhiPokój z Wami.
Często zadaje mi się to pytanie, prawdopodobnie Was pyta się o to samo – jakie jest twoje zdanie na temat terroryzmu? Uważam, że to bardzo dziwne, ponieważ w kwestii terroryzmu można mieć tylko jedną opinię. Może ludzie pytają mnie dlatego, że jestem muzułmaninem – by upewnić się, że moje zdanie jest takie samo jak ich.

Uczono mnie Koranu od dzieciństwa, a ja starałem się go zrozumieć i podążać ścieżką, którą wyznaczył dla nas Allach. Jestem bardzo, bardzo dumny z tego, że jestem dobrym muzułmaninem. Ale ten kraj także nauczył mnie wielu rzeczy. Przy ulicy, przy której mieszkałem, ludzie tacy jak pan Sharma, uczyli mnie Gity. Grałem w wystawianych w najbliższej okolicy Ram Lilach, byłem członkiem małpiej armii. W szkole poznawałem chrześcijaństwo. Wraz z przyjaciółmi nakręciłem film dotyczący buddyzmu, a moja żona jest hinduistką z Pendżabu. Dzięki tym wszystkim związkom i przyjaźniom stałem się lepszym człowiekiem. Stałem się Indusem – i jestem bardzo, bardzo dumny, że nim jestem.
Cywilizacja indyjska nie czyni różnic, jeśli chodzi o religię. Sławi harmonię, wyjątkowość i wchłania w swój krwiobieg wszystkie odmienności i wierzenia. To przykład dla nas samych; mamy nieprawdopodobne osiągnięcia na świecie i dlatego czuję się niezwykle dumny, będąc Indusem.

Mój ojciec był bojownikiem o wolność tego kraju i nauczył mnie wielu rzeczy – np. tego, że religia nie uczy nas, by z kimkolwiek mieć zatargi. Ishwar i Allach – i jedno, i drugie to imiona Boga. Wy także musieliście to słyszeć wiele razy.
Ale wszystkie te lekcje, które zapamiętaliśmy z dzieciństwa, wszystkie opowieści i poematy – w dzisiejszych czasach nie znaczą nic; przez tysiące lat nasze religie usiłowały pokazać nam, jak kroczyć dobrą ścieżką – ale wewnątrz tych religii narodziły się diabły i potwory, które stworzyły swoją własną. Ta religia zwie się terroryzmem. Podczas gdy wszystkie cywilizowane religie szanują i czczą życie, ta nowa, barbarzyńska - miłuje tylko śmierć. I, niestety, wszyscy ludzie stają w obliczu wyzwania; ale na szczęście dla nas wszystkich – mamy także wybór. A ten wybór to - zniszczyć ją albo umrzeć. Wierzę, że to moralny obowiązek wyznawców każdej wiary: natchnąć z całej mocy, zadać klęskę, zlikwidować najdrobniejsze przejawy terroryzmu w myślach i czynach – albo zaakceptować zagładę ludzkości.
Jestem pewien, że staniemy na wysokości zadania, ponieważ to nieuchronne. Nie chcę umierać. Jestem przekonany, że wy też nie chcecie przedwcześnie umrzeć czy stracić swoich rodzin. Chcę żyć - wszyscy chcemy. I wszyscy chcemy wierzyć w to, czego nas uczono w dzieciństwie. Najważniejsza jest wiara w Boga - nieistotne, jakim imieniem się do niego zwracamy; najważniejsze - to postępować i żyć według najwyższych moralnych standardów. I w tej kwestii nikt nigdzie nie może mieć odmiennej opinii.
Stojąc tutaj, przed Wami, przed każdym mieszkańcem Indii, modlę się do Allacha, by nasze życie było wypełnione szczęściem, dobrocią i byśmy byli bezpieczni. A będzie tak dopóty, dopóki będziemy zjednoczeni – i zjednoczeni stawimy czoła terroryzmowi. Jak Bóg da.
Bardzo wszystkim dziękuję.


Tłumaczenie: www.shahrukhkhan.pl / GosiaJG / na podstawie angielskiego tłumaczenia przemówienia Shah Rukha Khana - pagali.net

 

Przemówienie Shah Rukha (z angielskimi napisami):

 © Tekst chroniony prawem autorskim.
    Wykorzystanie i publikacja w całości lub we fragmentach jedynie za zgodą serwisu.
    Więcej informacji w dziale "strona"